Naselja za sobivanje

Ob staranju prebivalstva in ostalih dejavnikih, ki oblikujejo današnjo sodobno družbo, so poslovni in sociološki izziv naselja in bivalne enote za sobivanje. Sobivanje večih različnih generacij, večih družin, večih posameznikov, ki si delijo določene prostore in rekvizite in se družijo ob različnih dejavnostih. Takšen način sobivanja in uporabe lahko pomeni večjo kakovost bivanja in višji standard življenja.

Predstavljajmo si novo naselje s samostojnimi bivalnimi enotami, ki so različnih velikosti in oblik, namenjene različnim generacijam oseb različnih potreb, ene večjim družinam, druge manjšim skupnostim, tretje starejšim parom, četrte starejšim samskim ljudem, ki si ne želijo živeti sami, in pete mladim, ki se osamosvajajo. Oblikovala bi se heterogena skupnost, v kateri bi bilo možno druženje in koriščenje skupnih prostorov in kapacitet. Skupni so zunanji in notranji prostori za različna skupinska druženja, rekreacijo, za različna gospodinjska opravila in objekti ali pripomočki, ki so samo za lastno uporabo nesmotrni. Takšna naselja omogočajo, druženja, rekreacijo, lažje opravljanje dnevnih opravil in še veliko je dobrih strani.

Komentirajte prispevek