Spreminjanje stanovanjskega ambienta

Naše stanovanje je odraz naših navad in potreb, materialnih zmogljivosti, želja po domačnosti, praktičnosti in udobnosti. Tudi če smo ga oblikovali najboljše po svojih željah in potrebah od same zasnove do končne izvedbe, se oblikovanje ambienta ne neha. Ambient je spremenljiv, saj sledi dinamiki življenja. Pojavijo se nove potrebe in njim prilagajamo prostore v svojem stanovanju.

Vsi elementi oblikovanja notranjega prostora, kot so barva, svetloba in materiali, imajo na koncu vpliv na celotni ambient. Pred izbiro posameznih elementov notranjega prostora najprej določimo namembnost prostora. Zamislimo si vse dejavnosti v prostoru in uporabnika, ki se bo v tem prostoru največ zadrževal. Pohištvo in materiale izberemo glede na funkcionalnost in praktičnost. Stanovanje je spremenljivka, prilagodljiva trenutnim potrebam stanovalcev. Če se ga nikakor več ne da prilagoditi tako, da zadosti vsem potrebam in zmožnostim, ga zamenjamo v celoti in začnemo svežo novo zgodbo.

Komentirajte prispevek