Teden varnosti in zdravja pri delu

Od 22. do 26. oktobra poteka evropski teden varnosti in zdravja pri delu, ki je letos posvečen kemijski varnosti in poteka pod geslom “Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.”

Teden varnosti in zdravja pri delu

Teden varnosti in zdravja pri delu

Kemikalije so ključnega pomena za sodoben način življenja in proizvodnje (zdravila, čistila, proizvodnja hrane,…) in jih bomo tudi v bodoče proizvajali in uporabljali. Hkrati pa so kemikalije kritični del številnih proizvodnih procesov.

Proizvodnja in uporaba kemikalij predstavlja enega izmed največjih izzivov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v svetovnem merilu. Nekatere kemikalije lahko zaradi svojih lastnosti – kot so, na primer, rakotvornost, mutagenost, vnetljivost – povzročajo vrsto negativnih učinkov na zdravje delavcev, da nevarnosti za okolje niti ne omenjamo.

Številni požari, eksplozije, zastrupitve in druge nezgode pri delu so posledica neustreznega nadzora nad njihovimi fizikalnimi lastnostmi.

Vir: MDDSZ.

Komentirajte prispevek