Splošni pogoji

Spletno mesto svet-BZ.si

Splošni pogoji

 

Splošni pogoji

 1. Člen

Splošne določbe

Besedilo splošnih pogojev za spletni portal Svet blagovnih znamk (v nadaljevanju svet-bz.si).

Besedilo splošnih pogojev je vedno na voljo, z namenom, da se uporabniki portala svet-bz.si seznanijo s pogoji poslovanja. Spletna stran, objave in druge vrste komuniciranja potekajo v slovenskem jeziku. Pridružujemo si pravico do napak in sprememb. Vsebina Splošnih pogojev uporabe spletnega mesta se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na spletni strani svet-bz.si.

Uporabnik portala svet-bz.si se ob strinjanju s splošnimi pogoji strinja z vsemi splošnimi pogoji, ki so navedeni na spletni strani svet-bz.si. Strinja se tudi s splošnimi pogoji Janja Murko s.p. in politiko varstva podatkov. Portal svet-bz.si se z namenom, da bi uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo nenehno posodablja, pri čemer se občasno spreminja brez predhodnega obvestila uporabnikom portala. Uporabniki portala svet-bz.si se strinjajo, da so s tem seznanjeni in se s tem strinjajo.

 1. Člen

Opis portala svet-bz.si

Spletni portal »svet-bz.si« je ustvarila Janja Murko, s.p., z namenom objave vsebinskih člankov podjetij in drugih organizacij in tako združuje na eni strani koristne informacije za potrošnike, ki si z večjo informiranostjo olajšajo odločitev za nakup, na drugi strani pa omogoča objavo vsebinskih prispevkov podjetij in drugih organizacij – za povečanje promocije, utrjevanje blagovne znamke, zagotavljanja verodostojnih informacij uporabnikom portala in je namenjen skupni promociji (cobranding).

Podjetje, Janja Murko, s.p., vodi portal Svet blagovnih znamk, na tak način, da omogoča podjetjem predstavitev vsebin (člankov, zgodb, novosti, nasvetov, predstavitev podjetij…), zakup spletnega prostora, zakup spletnih člankov in besed ter določa trenutne Splošne pogoje pod katerimi se prodajajo storitve.

Lastnica spletnega mesta svet-bz.si, Janja Murko, s. p., si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe brez predhodnega opozorila uporabnikov.

Podatki podjetja: Janja Murko, s.p., Podvinci 135, 2250 Ptuj, Slovenija.
• naslov, na katerem družba dejansko opravlja dejavnost: Podvinci 135, 2250 Ptuj
• sodišče, pri katerem je družba vpisana: Ptuj
• znesek osnovnega kapitala: samostojni podjetnik – nismo davčni zavezanci
• telefonska številka: 070 795 798
• veljaven naslov elektronske pošte: janja.murko@arija.si
• matična številka: 7036485000

 1. Člen

Uporabljeni pojmi

Portal svet-bz.si je spletno mesto, ki nudi koristne informacije in predstavitve podjetij za uporabnike portala – v nadaljevanju portal.

Portal vodi Janja Murko, s. p., ki je ponudnik oglasnega prostora, lastnik, skrbnik portala svet-bz.si in ponudba.eu, hkrati je tudi upravljalec osebnih podatkov – v nadaljevanju je skrbnik.

Vsak, ki na portalu objavi svojo vsebino je v nadaljevanju oglaševalec.

Vsaka oseba, ki obišče portal in ga na kakršen koli način (prebiranje vsebin, oglaševanje, komentiranje, deljenje vsebine…) uporablja ter njegova socialna omrežja – je uporabnik.

Vsebino, ki jo oglaševalec odda na portalu svetu-bz.si je podpisana z avtorjem – v nadaljevanju avtorji.

 1. Člen

Avtorstvo in prizadevanje za točnost informacij

Oglaševalci – avtorji in uporabniki, ki oddajo na portalu svojo vsebino v različnih oblikah dovoljujejo skrbniku portala javno objavo na vseh portalih v lasti Janja Murko, s. p.  ter na socialnih omrežjih in dovoljujejo, da si katerakoli oseba na portalih v lasti Janja Murko, s. p. in na njenih socialnih omrežjih ogleda vsebino in jo prenese ter trajno hrani. Skrbnik portalov v lasti Janja Murko, s. p., nima vpliva na ravnanje tretjih oseb z vsebino, ki je objavljena na portalih in socialnih omrežjih ter ne odgovarja za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami, objavljenih na portalih v lasti Janja Murko, s. p.. Uporabniki so s tem seznanjeni in se s tem strinjajo.

Uporabniki z objavo na portalih Janja Murko, s. p., zagotavljajo, da z objavo vsebin niso kršili pravice intelektualne vsebine in osebnostne pravice tretjih oseb.

Uporabniki, ki prispevajo svojo vsebino na portalih v lasti Janja Murko, s. p. (na primer članke, videe, besedila, posnetke, glasbo, ilustracije, sheme, …) izjavljajo, da je vsebina, ki jo pošiljajo preko elektronske pošte, posredujejo preko spletnega obrazca ali na kakršen koli drug način, njihovo avtorsko delo ali pa imajo vse materialne, avtorske in sorodne pravice na avtorskem delu. Prav tako izjavljajo, da imajo dovoljenje oseb na fotografijah ali videu za javno objavo. Skrbnik portala si pridružuje pravico, da v primerih dvoma, poslane vsebine ne objavi.

Skrbnik portalov Janje Murko, s. p., si prav tako pridržuje pravico, da vsebina, ki bi lahko bila sporna, zavajajoča ali na kakršen koli drug način neprimerna, ne objavi. Skrbnik ne odgovarja za neresničnost podatkov in vsebine ter bo le-to takoj odstranil, ko bo na to opozorjen, na kar oglaševalec ne more vplivati. V kolikor uporabniki brez vednosti skrbnika portalov pošljejo za objavo vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, organizator za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine, ne odgovarja.

Skrbnik portalov si prizadeva za točnost in ažurnost informacij na vseh portalih in socialnih omrežjih. V kolikor pride do ugotovitve za netočnost informacij, skrbnik izkazuje pripravljenost k odpravi napak na utemeljeno opozorilo uporabnika ali izvajalca. Skrbnik se bo na odzval v sedmih delovnih dneh po prejetem pisnem opozorilu. Skrbnik portalov ne odgovarja za točnost podatkov.

Uporabnik se strinja, da s posredovanjem vsebine za objavo na portalih Janje Murko, s. p., socialnih omrežjih Janje Murko, s. p. in njenih povezanih oseb, na skrbnika portalov prenese izključno in neodplačno vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omejenega avtorskega dela, kot to določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Skrbnik portala tako tudi pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno objavo in deljenje, predelavo in spreminjanje vsebine ali določenega dela vsebine po lastni presoji. Uporabnik in oglaševalec, ki vsebino prispeva se strinja, da za poslano vsebino in objavo ne bo zahteval plačila.

Vsak uporabnik se s posredovanjem vsebine strinja s splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi na vseh portalih in socialnih omrežjih v lasti Janja Murko, s. p. Objava vsebine je neomejena, kljub temu pa se skrbnik portala lahko odloči, da vsebino iz določenega razloga odstrani.

 1. Člen

Spletni profil in podatki o oglaševalcu / uporabniku spletne strani

Vsak oglaševalec pridobi svoj profil, ki vsebuje:

 • Kontaktne podatke (ime in priimek odgovorne osebe, naziv, elektronski naziv in spletno stran podjetja, po želji vsebuje še: kontaktno številko, opis dejavnosti, povezavo na spletno stran, fotografijo osebe ali logotip podjetja oz. druge organizacije).

Vsebino profila posreduje kontaktna oseba iz podjetja ali jih sporoči preko telefona. Oglaševalec se s pošiljanjem za objavo preko elektronske pošte strinja z objavo podatkov, preko telefona lahko poda ustno privolitev. Za vsebino na profilih in točnost podatkov skrbnik portalov ne odgovarja, skrbnik tudi ne bo preverjal točnost podatkov. Oglaševalec lahko vsebino profila kadarkoli spremeni tako, da javi spremembo na janja.murko@arija.si ali info@svet-bz.si.

Vsak uporabnik, ki se na spletni strani svet-bz.si registrira, se strinja s prejemanjem vsebine in ponudbe, ki temeljijo na beleženju in analizi podatkov o odzivih na elektronska sporočila ter drugih podatkih, ki jih o uporabniku zbira Janja Murko, s.p. (avtomatizirano odločanje in profiliranje…).

Vsak uporabnik dovoljuje, da mu lahko Janja Murko, s. p. pošilja sporočila in elektronska sporočila ter druga pošta z novostmi, predstavitvami ponudbe, dovoljuje kontaktiranje preko e-pošte, mobilnega telefona ali hišnega naslova zaradi neposrednega trženja ponudbe. Prav tako dovoljuje, da s programsko opremo beleži podjetje Janja Murko, s.p. aktivnosti na spletni strani podjetja in odzivih uporabnika na prejeto elektronsko pošto, z namenom ustvarjanja boljše uporabniške izkušnje in da se osebni podatki uporabijo za potrebe re-marketinga na digitalnih, socialnih omrežjih. Za preklic soglasja naj uporabnik pošlje podatke na: janja.murko@arija.si in naj v zadevi napiše: Preklic soglasja o uporabi osebnih podatkov.

Z oddajo podatkov se uporabnik strinja tudi, da dovoljuje vpogled v podatke zaposlenim na podjetju Janja Murko, s.p. in poslovnim partnerjem, ki sodelujejo pri portalu za izboljšanje uproabniške izkušnje in za boljše delovanje portala in imajo tako posreden ali neposreden dostop do podatkov.

 1. Paketna ponudba

Za objavo na portalu so na voljo različni paketi, ki so definirani v sami ponudbi in se lahko spreminjajo brez predhodnega opozorila. Paketi veljajo za določeno časovno obdobje in jih po izteku roka ni mogoče uveljavljati.

 1. Člen

Uporaba in zlonamerno ravnanje

Kakršnakoli uporaba spletnih portalov Janje Murko, s. p., ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila spletni strani, tehnični opremi ali podjetju, ni dovoljena. Upravljavec si pridržuje pravico, da nemudoma odstraniti s seznama uporabnikov in oglaševalcev tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali portalu, drugim uporabnikom, oglaševalcem in tretjim osebam.

V primeru ponavljajočih kršitev iste pravne osebe ali zasebnika, ki bi povzročala poslovno škodo, si spletno mesto pridružuje pravico do sprožitve pravnega spora.

 1. Člen

Omejitev odgovornosti

Portali so praviloma dostopni 24 ur, vse dni v letu. Skrbnik portalov si prizadeva zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletnih strani, ažurnost in točnost ter vzpostavitev delovanja portalov v primeru izpada.

Pridružujemo si pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani portalov zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Prav tako si pridružujemo pravico do daljših ustavitev dostopa spletne strani portalov zaradi vzdrževanja in posodobitev. Zaradi morebitnih izpadov v omrežjih ponudnikov, napakah, tehničnih motnjah, izpadov zaradi nedelovanja tretjih oseb, višji sili…ne jamčimo dostopnosti.

Pridružujemo si pravico, da v primeru suma zlorab portala s strani uporabnika ali tretje osebe, omejimo ali prekinemo dostop temu uporabniku ali tretji osebi do vseh vsebin na portalih in socialnih omrežjih.

Uporabniki vsebine na portalu uporabljajo na lastno odgovornost in se zavezujejo, da portalov in vsebin na portalih ter socialnih omrežjih ne bodo uporabljali za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi.

Objavljene vsebine so zgolj informativne narave in za njihovo točnost skrbnik spletnih portalov ne odgovarja ali jamči. Prav tako ne odgovarjamo za morebitno škodo pravnim in fizičnim osebam, ki je bila povzročena zardi uporabe informacij na portalu in/ali družbenih omrežij, zaradi delitve informacij in komentarjev.

Skrbniki portalov ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, …) pred dostopom do portala in uporabo le-tega.

Vsebine na portalih in socialnih omrežjih lahko vodijo na druge spletne strani, ki niso pod nadzorom portala in skrbniki portalov in socialnih omrežij Janje Mrko, s. p. ne odgovarjajo za varnost drugih spletnih mest. Pri preusmeritvi na drugo spletno stran je pomembno, da se uporabniki seznanijo z uporabo in splošnimi pogoji posamezne spletne strani.

Skrbnik portala ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:
• ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
• ravnanja tretjih oseb;
• višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika

 1. Člen

Hramba vsebin

Za vsebine uporabljene na portalih Janje Murko, s. p., ni starostnih omejitev. Objava na portalih je namenjena promociji in informiranju uporabnikov in je torej v celoti namenjena vam, dragi uporabniki, zato je verodostojnost vpisanih podatkov na prvem mestu. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar uporabniki jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno posredovati vsebin v nevednosti in v imenu drugega ali tretje osebe, ni dovoljeno prijaviti drugih oseb ali kako drugače izrabiti drugega imena, firme, logotipa, znaka… Uporaba storitev portala ni vsebine na njem ni dovoljena za kakršne koli nezakonite namene. Skrbnik portala lahko kadarkoli, po lastni presoji, objavo vsebin in nadaljnje sodelovanje, v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali sumu na nepravilnosti. Uporabniki naj bodo pazljivi in opozarjamo, da pri delitvi vsebin in kakšni koli drugi uporabi portalov in socialnih omrežij lahko pride do zlorab, na katere skrbniki portalov nimamo vpliva. O tovrstnih posebnostih in storitvah bomo obveščali svoje uporabnike, zato spremljajte mesta na spletni strani, kjer so objavljeni splošni pogoji.

 1. Člen

Politika varstva zasebnosti


Podjetje, Janja Murko, s. p., spoštuje individualnost in zasebnost svojih uporabnikov, ter njihovo pravico do zaupnosti in zasebnosti osebnih podatkov. Podjetje se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih je uporabnik registriral. Osebni podatki se registrirajo prostovoljno, obdelujejo in shranjujejo v skladu s pravili, ki jih določa zakon. Podjetje Janja Murko, s. p., kot administrator osebnih podatkov, mora ravnati v skladu z načeli glede politike varstva zasebnosti.

Podjetje Janja Murko, s. p., zbira osebne podatke z namenom, da se odzove na potrebe potrošnika, ki lahko vključujejo: kreiranje profila, obdelovanje naročila, zagotavljanje storitev strankam, zagotavljanje dostopa do določenih funkcij spletnega portala, naročilo za e-bilten, registracija za dogodke in igre, ki jih podjetje Janja Murko, s. p., organizira, ali pa za sodelovanje v spletnih raziskavah, debatnih skupinah ali forumih o tržnih dejavnostih.

Podjetje Janja Murko, s. p., od uporabnika zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, naziv podjetja in davčna številka podjetja, država, naslov, mesto, elektronski naslov, telefonska številka. Mogoče vas bomo prosili za dodatne informacije, kot so podatki o bančnem računu, vendar le z izrecnim dovoljenjem potrošnika, ali pa v primeru, da so te podatki potrebni za opravljanje storitev, ki jih je uporabnik sam izbral. Naš uporabnik bo ostal edini lastnik svojih osebnih podatkov.
Ko uporablja storitve portala, se uporabnik v celoti soglaša z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov s strani družbe, in hkrati zagotavlja njihovo točnost in zanesljivost. Potrošnik prav tako izjavlja, da je obveščen o vrstah osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo in namenu, za katerega se uporabljajo, ter o njihovih pravicah glede dostopa, spreminjanja li brisanja osebnih podatkov.

Podjetje Janja Murko, s. p., uporablja osebne podatke uporabnikov za omogočanje registracije profila, obravnavo zahtev in povpraševanj, za potrditev naročil, za ponujanje dodatnih izdelkov, storitev in dogodkov. Včasih to lahko vključuje tudi podatke iz drugih podjetij o ustreznih izdelkih in storitvah, za zagotavljanje plačilnih možnosti, za zagotavljanje storitev strankam, za promocijske in marketinške aktivnosti, in na splošno, da bi podjetje Janja Murko, s. p., s ponujeno vsebino lahko izpolnilo pogodbene obveznosti in zagotovilo kakovost storitev, v skladu s pričakovanji.

Uporabnik ima pravico, da zavrne uporabo osebnih podatkov za komercialne, promocijske in tržne namene. V primeru, da naročnik – podjetje ne želi , da se njegovi osebni podatki uporabljajo za komercialne, promocijske in marketinške namene, lahko stopi v stik s podjetjem Arija, Janja Murko, s. p., tako, kot je navedeno na portalih.

Podjetje Janja Murko, s. p., lahko uporabi pridobljene informacije z namenom vodenja anonimnih statističnih podatkov in analiz. Prav tako se bodo podatki uporabili za izvajanje Splošnih pogojev glede uporabe portala, te za pogodbe o nakupoprodaji na daljavo, da bi preprečili kakršno koli škodo osebam in premoženju.

 1. Člen

Objave ponudb

Predstavijo se lahko podjetja in druge organizacije, ki so registrirane in vpisane v poslovni register, v register za nevladne organizacije… Predstavijo se lahko avtorji, strokovnjaki, predstavljajo lahko storitve, izdelki… Uporabnik portala lahko na podlagi slabih referenc podjetja ali v primeru, da je zaznal škodljivo, zavajajočo ali neprimerno vsebino oglaševalca, zavrne brez obrazložitve.

 1. Člen

Povpraševanja

V kolikor se na skrbnika spletne strani obrnejo uporabniki z željo po ponudbi s strani oglaševalca, bo skrbnik spletne strani kontaktne podatke posredoval direktno omenjenemu podjetju, s čimer so uporabniki seznanjeni in se s tem strinjajo. Za pridobitev ponudbe ali izvedbo posla skrbnik ne odgovarja.

 1. člen

Uporaba „piškotov“ (cookies) in drugih podobnih tehnologij

Podjetje Janja Murko, s. p., uporablja „piškotke“ z namenom zbirati nekatere podatke od vseh potrošnikov. Piškoti so serije podatkov, ki jih sistem podjetja Janja Murko, s.p., pošilja potrošnikovem računalniku, in se nato uporabljajo za identifikacijo računalnika, ko se uporabnik ponovno vrne v portal.

Piškoti dajejo informacije o uporabi portala in podatke o uporabniku, ki se lahko uporabijo za personalizacijo izkušenj potrošnikov, za sledenje modela potrošnikovega prometa. Več o piškotkih tukaj.

Podjetje Janja Murko, s. p., zagotavlja popolno varnost podatkov, ki jih uporabniki pošiljajo preko industrijskih standardiziranih fizičnih, elektronskih in upravnih postopkov. Ko je namenu primerno podjetje Janja Murko, s. p., uporablja SSL kodiranje, za izboljšanje varnosti prenosa občutljivih podatkov.

Vsa vprašanja in pritožbe glede varstva osebnih podatkov lahko pošljete na e-naslov: janja.murko@arja.si.

Podjetje Janja Murko, s. p., ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov uporabnikov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v političnih strankah ali organizaciji, združenj z verskimi, filozofskimi, političnimi ali gospodarskimi cilji, kakor tudi podatke, ki se nanašajo na zdravje, spolno življenje ali človeški genom.

Kot je navedeno zgoraj, podjetje Janja Murko, s.p., vzdržuje statistiko o uporabi e-portala s pomočjo podatkov, zbranih s pomočjo piškotov. Ta statistika ne vsebuje osebnih podatkov in jih ni mogoče objaviti in posredovati tretjim osebam.

Če se uporabnik odloči za obisk katere izmed strani tretje osebe, in klikne na povezavo, bo preusmerjen na ustrezno stran. Dejstvo, da podjetje Janja Murko, s. p., posreduje povezavo na določeno spletno stran, objavlja banner ali druge reklame, in uporabnikom ponuja priložnost za sodelovanje in posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, ni znak pripadnosti podjetje Janja Murko, s .p., določenim tretjim strankam, in se ne sme razlagati kot znak skladnosti s politiko in prakso glede zaupnosti in varnosti informacij na tej strani. Podjetje Janja Murko, s. p., ni politično usmerjeno in ne zagovarja nobenih posebnih interesov, podjetje Janja Murko, s.p., je ustvarilo spletni portal svet-bz.si z namenom: omogočanje podjetij predstavitve svoje strokovnosti in opozarjanje nase preko vsebinskih člankov, na drugi strani pa omogočiti potrošnikom, da pridejo do informacij s strani strokovnjakov. Spletni portal svet-bz.si se uporablja kot kanal za zakup oglasnega prostora podjetij in omogoča objavo povezav do različnih spletnih strani, pri čemer to ne pomeni, da različna podjetja na kakršen koli način zaradi objave v istem članku sodelujejo.

Vsak uporabnik je obveščen o kreiranem profilu in lahko kadarkoli zahteva spremembo podatkov ali preklic podatkov. Po preklicu podatkov ali po zahtevi po prekinitvi profila, ostane vsebina na spletni strani svet-bz.si in se umakne na pisno željo uporabnika.

Podjetje Janja Murko, s. p., pri ustvarjanju »profila strokovnjaka« ne bo preverjalo, ali je oseba dejansko zaposlena v podjetju, ki ga predstavlja, prav tako ne bo obveščalo vodstva podjetja o objavah njihovih zaposlenih. S prejemom elektronskih sporočil, ki vključujejo domeno podjetja naročnika, podjetje Janja Murko, s. p., smatra, kot dovoljenje za objavo pod imenom tega podjetja. Primer: če za objavo članka pri novostih piše: ime.priimek@podjetjeXY, bom admin na spletni strani svet-bz.si, objavil članek in spodaj napisal: Ime Priimek, PodjetjeXY.

S podpisom te izjave in spodaj podanim soglasjem izrecno dovoljujem podjetju Arija, Janja Murko s.p, da podatke, pridobljene preko oddaje članka, hrani in obdeluje za pošiljanje e-poročil z novostmi, nasveti, predstavitvami ponudbe s  strani podjetja Arija in njenih portalov.

Dovoljujem, da me lahko kontaktira zaradi neposrednega trženja svoje ponudbe (po pošti ali spletu, po telefonu, mobilnih in spletnih aplikacijah), seznanjanje s ponudbami in ugodnostmi podjetja.

Dovoljujem, da beleži moje aktivnosti na spletni strani podjetja in moje odzive na elektronsko pošto z namenom ustvarjanja boljše uporabniške izkušnje. Potrjujem, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki.

Dovoljujem, da podjetje Arija uporablja moje osebne podatke za potrebe re-marketinga na digitalnih medijih Facebook in Google.

PREKLIC PRIVOLITVE: Seznanjen sem z možnostjo, da lahko privolitev delno ali v celoti prekličem s pisno izjavo na e-mail: info@svet-bz.si. Politika zasebnosti in pravno obvestilo: Vse v skladu z zakonom GDPR.

Podjetje Janja Murko, s.p., lahko kadarkoli spremeni politiko zaupnosti. Novo verzijo lahko objavi na tej strani ali na drugi ki bo namesto te strani. Nova različica bo veljavna z dnem objave. Po začetku veljavnosti, se mora datum objave navesti na dno spletne strani.

 1. Člen

Konkurenca

Ponudnik in stranka se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju. Stranki smeta med svojimi referencami javno objaviti in navajati dejstvo sodelovanja z nasprotno stranko in predmet sodelovanja (rešitev), prav tako pa smeta na svojem spletnem mestu in v publikacijah objaviti spletne povezave do rešitve, ki jo je izvedel oziroma zagotovil za naročnika.

Za poslovno skrivnost se ne štejejo informacije in podatki, ki so bili v času sklenitve te pogodbe javno znani in zakonito dostopni (objavljeni) na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

Portal svet-bz.si je na voljo za podjetja oz. in za posameznike, ki želijo javno objaviti svoj prispevek k razvoju določenega strokovnega področja in na tak način obveščati javnost o novostih na tem področju. Namenjen portala je nuditi možnost izpostavitev podjetij, ki želijo razširiti svojo oglaševanje z avtorskimi objavami na spletnem portalu svet-bz.si. Ker portal nudi več različnih storitev, se pri tem razlikuje tudi avtorstvo.
Admin portala svet-bz.si nudi možnost:
– Zakupa ključne besede v članku – v tem primeru nobeno podjetje ni avtor članka, ampak je članek namenjen za to, da preko ključnih besed – zakupljenih besed s strani podjetij – obiskovalci portala preidejo (ob kliku) preko branja članka na spletno stran podjetja;
– Zakupa članka – z nakupom takšnega članka se avtorske pravice članka (ne glede na ustvarjalca) prenesejo na podjetje, ki je zakupilo članek;
– zakup priprave člankov za objavo na portalu svet-bz.si – avtorstvo je na strani naročnika;
– zakup prostora za objavo člankov – uporabnik spletnega mesta sam odda lasten članek na spletni strani svet-bz.si.
Poleg tega, da portal ponuja možnost izpostavitev podjetij preko strokovnih člankov, nudi tudi možnost zakupa oglasnega prostora po veljavnem ceniku.

 1. člen

 E-obveščanje in druge promocije

Portal Svet blagovnih znamk je namenjen za razvoj in uveljavljanje blagovnih znamk. Vsak uporabnik sprejme dejstvo, da se njegove objave na portalu izmenjujejo tudi z drugimi in da se za namen uveljavljanja in trženja portala lahko uporablja vsebina, ki je objavljena na portalu Uporabniki in oglaševalci se strinjajo, da se njihova vsebina uporabi za promocijske namene.

Z registracijo Uporabnik ustvari profil in sprejme splošne pogoje s čimer potrjuje, da se strinja s sprejemanjem e-novic/obvestil s strani portala na svoj e-poštni naslov in mobilni telefon.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic in/ali obvestil na svoj e-poštni naslov in telefon

– prek posebne spletne povezave za odjavo – gumb ODJAVA, ki ga vsebujejo vsake e-novice,

– tako da podjetju Arija, Poslovne predstavitve in marketing, Janja Murko, s.p. pošlje zahtevo za odjavo na navedeni e-poštni naslov

 1. člen

Povratne informacije
Vsak uporabnik lahko posreduje povratne informacije podjetju Janja Murko, s.p. tako, da postavi vprašanje, poda predlog ali zahteva dodatne informacije. V ta namen lahko uporabi navedeni e-poštni naslov (info@svet-bz.si), kot tudi sledečo telefonsko številko: 070 795 798 in kontaktni obrazec v razdelku Kontakt. Skrbnik portala posledično lahko iz polja za komentarje izbriše vse neprimerne ali žaljive komentarje, ki so v nasprotju z dobro moralo in manirami.

Poleg komentiranja so možne tudi ocene (ratingi) vsebine, na katere skrbnik portala nima vpliva in so zgolj ocene obiskovalcev spletne strani, dobre reference pa dajejo podjetju dodano vrednost. V primeru, da se oglaševalec odloči, da bi želel odstraniti komentarje in ocene, lahko to sporoči na janja.murko@arija.si.

 1. člen

Pristojnost za spore

Splošni pogoji so sklenjeni na Ptuju. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Morebitne nastale spore iz te pogodbe bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču na Ptuju.

Trenutno veljavni Splošni pogoji so bili sprejeti s strani podjetja Janja Murko, s.p. 1. 5. 2017, njihova sprememba je bila opravljena 1. 3. 2020., zadnja dopolnitev je bila opravljena 1.9.2023.